Tłumaczenia umów – o czym powinniśmy pamiętać?

Bez dwóch zdań umowy mają bardzo specyficzną i schematyczną budowę

Jakie są zasady tłumaczeń handlowych?

Bez dwóch zdań umowy mają bardzo specyficzną i schematyczną budowę. Sięgając po wzory umów w gospodarczym obrocie można z łatwością zauważyć powtarzające się oraz łatwe elementy. Jest to przede wszystkim wstęp, ogólna część, szczególna część, dane klauzule prawne, zasady zachowania poufności, jak i także wszelkie postanowienia końcowe. Każdy w niej opisany zakres współpracy jest ujęty w paragrafie czy też w artykule. Dzięki temu takowa umowa jest bardzo czytelna oraz także spójna pod względem językowym. Co po niektóre umowy zawierają także słownik pojęć, w którym się znajdują definicje używanych w umowie terminów. Do takiej umowy dodatkowo mogą być załączone aneksy. To, co wyróżnia dokumenty tego rodzaju od innych jest kontekst językowy specyficzny treści.

W prawnym tekście każde słowo ma ogromne znaczenie. W związku z tym tłumaczenie umów jest bardzo ważne. Bardzo ważne jest to, że jeśli dany termin się pojawia w jej treści, to powinien mieć jeden odpowiednim w docelowym języku. Niedopuszczalne absolutnie jest stosowane danego wrażenia w sposób zamienny. Wówczas tłumaczenie traci spójność z samą treścią oryginału. Zatem konkretne specjalistyczne zwroty w polskim języku oraz ich tłumaczenie na docelowy język muszą być do siebie idealnie dopasowane.

W tekstach tego typu nie możemy stosować terminologii dowolnej czy też zastępować pojęć innymi, bardzo podobnymi. Każde zdanie, słowo czy też klauzula muszą zostać przetłumaczone możliwie jak najbliżej oryginału. Stąd właśnie tłumaczenia umów (https://tlumaczenia-gk.pl/umowy-dokumenty) są niezmiernie trudne. Jasne jest oczywiście, że nie każdy może się zajmować profesjonalnie tłumaczeniami umów. Naprawdę nie jest to takie standardowe tłumaczenie i na pewno możemy mieć z nimi pewien problem.